HELORO HU Kft.
Szent István krt.18.fsz.3/a
1137 Budapest
Magyarország

Fax: +36-1/270-9047
Mob.: +36-70/621-2182
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
TROCELLEN a világban:

Kogeneráció működése

A hő- és villamos energia kombinált gyártásának előnyei


Üzemanyag-megtakarítás
A  hő- és villamos energia kombinált gyártásának használata mintegy 40% üzemanyag-megtakarítást eredményez. Gazdasági szempontból ez annyit tesz, hogy azonos energiamennyiség megvásárlása a felhasználónál csupán 60%-os költséget eredményez.

Energiavásárlásra fordítható költségek megtakarítása
Azonos mennyiségű üzemanyagból a felhasználó kb. kétszeres mennyi-ségű energiához jut, melynek egy részét akár el is adhatja, ezzel ismét csökkentve saját költségeit.

Az energia-elosztással járó költségek minimalizálása
A hő- és a villamos energia a saját felhasználási helyén keletkezik, ezzel megtakaríthatóak a szállítási költségek és az ebből adódó veszteségek. A kogenerációs egységben előállított hőenergiát épületek fűtésére, meleg- víz előállítására, vagy ipari hő előállítására használják fel.

Környezetbarát gyártási módszer
A hagyományos energiatermelőkkel összehasonlítva  a villany és hő kombinált gyártásakor kb. 40%-os üzemanyag-megtakarítás lehetséges. Mindez környezetvédelmi szempontból annyit jelent, hogy a kogene-rációs egység a megtakarítással megközelítőleg azonos, 40%-kal kisebb arányban terheli a környezetet.

Energia kényszerhelyzet esetén
A kogenerációs egységek gyakran a villamos energia  tartalék áramforrásaként szolgálnak.

Hűtés
Abszorbciós hőcserélő segítségével a kitermelt hőenergia felhasználható hűtésre, ipari célokra vagy klimatizációhoz. Ebben az esetben  trigene-rációról van szó, azaz villamos-, hő- és hűtésre fordítható energia kombinált előállításáról.

Hogy működik a kogenerációs egység?


A villamosenergia minden erőműben a turbina által forgásba hozott villamos generátor segítségével keletkezik. A gőz előállításához szükséges hőenergiát, ami a turbinát meghajtja, legtöbb esetben szén elégetésével vagy az urán atomhasadásával nyerik. A hőenergia nagy része nem kerül hasznosításra, hanem felhasználás nélkül szabadon távozik a levegőbe. A villamosenergia termelés hatékonysága a hőerőművekben 30% körül mozog. A legmodernebb gáz-gőz erőművek hatékonysága 50% körüli, de további mintegy 11%-os veszteséget okoz az átalakulás és a villamos energia távvezetékeken történő szállítása. A kogenerációs egységben a villamos energia azonos módon keletkezik mint más villamos berendezésekben a villanygenerátor forgásba hozásával,  belsőégésű dugattyús motor segítségével. A kogenerációs egységek motorjai általában földgáz meghajtásúak, de más folyékony vagy gáz halmazállapotú üzemanyaggal is működtethetők. A hőenergia, amely a belső égésű motorban szabadul fel, a motor hűtése révén, az olaj és az égéstermékek által hatékonyan hasznosul. Ennek köszönhetően a kogenerációs egységek hatékonysága fentiekhez képest jelentősen nagyobb, 80-90% között mozog.A termálkutak metán kisérőgázának hasznositása


A metán jelentős üvegházhatású gáz, a probléma megoldása sürgető. A metán azonban nemcsak üvegházhatású, hanem energiatartalommal is bíró gáz, azaz lényegében energiahordozó, amely megfelelő technológia hiányában nincs kihasználva. A cégünk által forgalmazott TEDOM kogenerációs egységekkel a termálkutak metán kísérőgázából villamos- és hőenergiát állítunk elő. A termálvíz és kísérőgázai szétválasztását követően a kísérőgázt – zárt technológiai rendszerben – kezeljük (hűtés, cseppleválasztás, nyomásfokozás, mérés) majd csővezetéken a kapcsolt hő- és villamosenergia termelési egységbe (kogenerációs egység) vezetjük. A mindenzidáig hasznosítás nélkül levegőbe kerülő metán kísérőgáz lényegében földgáz, tehát a levegőbe engedése nemcsak helyi és globális környezetszennyezést, hanem pazarlást is jelent. A gáz közvetlenül fűtésre, vízmelegítésre és főzésre is használható, illetve kogenerációs egységben elégetve áram termelésére is alkamas. Hasznosítása tehát a környezetvédelmi indokokon túl gazdaságossági szempontból is indokolt.